Agilis

Gunilla Fagerström arkitekt

Gunilla Fagerström

Utbildning
Efter uppväxt i Ronneby blev det flytt till Lund:
Arkitektexamen 1982.
Ett praktikår bla med praktik i Hamburg.
Studier i USA i 2 år med inriktning på energisnålt byggande:
Master of Architecture examen 1982

 

Anställningar
Arkitektgruppen i Karlshamn.
Jobing i Karlskrona.
KM, avdelningschef i Karlskrona.
Atrio, Karlskrona.
Anställd i eget företag sen 1996.

 

Frusen musik
Utbildningen i Lund och i USA ledde till vad jag vill uppnå när jag planerar byggnader och inredningar – en ”transcendant experience”. Fokuseringen ligger på rymd, ljus och material. Rytm och konstruktion kommer in också. Och att det känns rätt just där. Genius Loci.

 

Solenergi
Så spännande – borde vara med i alla projekt.

 

Äldre byggnader
Intresserad av äldre byggnader och om- och tillbyggnad av dessa. Bor i staden finaste
sekelskifteshus på Trossö.

 

Bogemenskap
Sedan 11 år är jag med i måndagsmatlag. Nu vill flera av oss och ett antal andra bygga en Bogemenskap, där vi äter tillsammans flera dagar i veckan.
Avsikten är att bo i egna bostäder och ha en yta gemensam för kök och måltider t ex. åldersblandat.

Av olika skäl vilar det här projektet just nu.

 

Sillastrypare
Bor på Trossö, centrum av Karlskrona. Det är mäktigt med öar när vinden tar fart  och ljuset på en ö är säreget. En världsarvsstad med Arena Rosenholm. Tänk vad det händer här.
Fördelen med en liten stad och en liten firma är bredden på projekt som hanteras i firman: idéskisser, bygglov, inredningar av allt från förskolor, äldrebostäder till ombyggnation av arbetsplatser. Flera kunniga samarbetspartners gör att större projekt går att hantera.

 

Samarbetspartners

Johannes Igelström


 

 

Familj: Familj och vänner är viktigt för mig.
Barnen är numera 27 och 30 år och båda i byggvärlden! Karla fysisk planerare, Adrian stadsplanerare/husritare.

 

Fritid: God man till grabb - somalier, Rotary af Chapman, tango/bugg/lindyhop, träning med Bergåsa Hälsoteam (utomhus året om!), sommarhus, vår bostadsrättsförening


Ronnebygatan 4 / 371 32 Karlskrona / mail: gunilla@agilis.nu / tel: 0708-447636